中文服务

Översättning

Behöver du översätta en bruksanvisning eller ett visitkort? Eller kanske göra en språkversion av din hemsida för att nå den kinesiska marknaden?

Kinesisk Språkservice Malmö erbjuder professionella översättningar till och från kinesiska inom flera områden.

En korrekt översättning av informationsmaterial, reklam, hemsidor, manualer etc. är viktig för ditt företags trovärdighet. Kinesisk Språkservice Malmö har erfarenheten och kompetensen att kunna erbjuda professionella översättningar inom många områden såsom ekonomi, juridik och teknik. Översättningarna görs av översättare med specialkompetens på sina respektive områden och granskas sedan i flera steg för att garantera högsta kvalitet.

Kinesisk Språkservice Malmö hjälper dig att avgöra vilken sorts tecken som bör användas – förenklade eller oförenklade – beroende på om materialet ska användas i fastlandskina, Taiwan eller Hongkong. Dessutom kan du få hjälp med dtp/layout-arbetet så att det fungerar hela vägen till tryckeriet.