中文服务

Tolkning

Kinesisk Språkservice Malmö erbjuder professionell tolkhjälp t.ex. vid delegationsbesök från Kina, affärsförhandlingar, seminarier och utbildningar. Hans Marmén har lång erfarenhet av tolkning inom en rad områden och bland kunderna finns bl a Tetra Pak, Alfa Laval, IKEA, Volvo, ÅF, Invest in Sweden Agency, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Kulturdepartementet, Röda Korset, Raoul Wallenbergsinstitutet i Lund, Danish Institute for Human Rights, Malmö Tingsrätt, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Jag tolkar mellan följande språk:

  • kinesiska – svenska
  • svenska – kinesiska
  • kinesiska – engelska
  • engelska – kinesiska

Med kinesiska avses riksspråket mandarin

Om Du ska använda tolk…

Några tips om tolkning:

När du pausar pratar jag!

Jag erbjuder i första hand, och rekommenderar konsekutiv tolkning vilket innebär att talaren vid lämpliga tillfällen gör uppehåll då tolken överför vad som just sagts till det andra språket.

Tiitta på den du talar med!

När du talar genom tolk, försök att i första hand vara vänd mot den du talar till, inte mot tolken. Tilltala din samtalspartner/åhörare i första person, dvs med ”du” och ”ni”, och försök få ögonkontakt. Detta underlättar kommunikationen och skapar en känsla av mer direkt kontakt.

Hjälp mig att förbereda!

Jag vill erbjuda tolkning på högsta nivå och därför är det viktigt för mig att kunna återge t.ex. facktermer inom olika områden korrekt. Det kräver givetvis att jag förbereder varje tolkuppdrag noggrannt, och det arbetet underlättas om jag har tillgång till underlag från uppdragsgivaren. Om du behöver tolkhjälp, försök därför kontakta mig i god tid så hinner jag lära mig ditt område ordentligt och kan göra ett ännu bättre jobb!

Tolkning åt statsminister Fredrik Reinfeldt under möte med Kinas dåvarande vicepresident Xi Jinping 2010
Tolkning åt Kung Carl VXI Gustav under statsbesök i Kina, möte med president Hu Jintao 2006