中文服务

Kurser

Kina på djupet

Innehåll: Djupare genomgång av olika aspekter av det moderna kinesiska samhället och en historisk bakgrund med tonvikt på att skapa ökad förståelse för Kina idag. Med utgångspunkt från kursdeltagarens/-deltagarnas projekt och inriktning diskuteras ingående kinesers beteende, umgängesvanor, förhandlingsstilar. Vad förväntar sig kineserna av en affärsrelation? Dessutom ett antal väl valda kinesiska uttryck.
Omfattning: 10 x 4 lektioner förlagda över en period på 4 – 10 veckor (1 – 3 ggr/vecka).
Tid: Kl. 8:30-12:00 eller kl. 13:30-17:00, med paus och fika.
Plats: Kungsgatan 56b i Malmö, eller enligt överenskommelse.
Kursavgift: Kontakta Kinesisk Språkservice Malmö